TRAINING

16,2% toename op drempelvermogen in 2019!

De systematiek van ‘Rainbow Training Systems’ kent een brede wetenschappelijke onderbouwing. Nadat de vormgeving en testfase enkele jaren hebben geduurd was het theoretisch fundament breed genoeg om het op de markt te brengen. De systematiek van Rainbow Training Systems is gebaseerd op zoveel mogelijk rendement in zo weinig mogelijk tijd. 

Rainbow Training Systems is een model dat gebruikt maakt van zowel gepolariseerd trainen als threshold based trainen. Ieder trainingsblok wordt gestart met enkele testtrainingen. Deze testtrainingen worden gebruikt om te achterhalen waar de kracht en waar de uitdaging van de sporter ligt. De testen worden ieder trainingsblok herhaald om progressie in kaart te brengen. Meten is weten! Door in het begin van een trainingsperiode een variatie van trainingen aan te bieden wordt achterhaald welk type training het best aanslaat bij de atleet. Op deze manier wordt voorkomen dat er onnodig tijd wordt besteed aan trainingen die geen of weinig effect opleveren voor het betreffende individu. 

Het trainingsplan wordt opgebouwd middels periodisering. Zo kan een sporter enkele keren binnen een wedstrijdseizoen in topvorm verkeren om optimale prestaties te behalen. 

Om de trainingen goed te kunnen monitoren wordt er gebruik gemaakt van TrainingPeaks. Hierin kan objectief en subjectief worden aangegeven hoe een training is verlopen. De vermogensmeter, cadansmeter en hartslagmeter van de sporter zorgen voor de objectieve waardes. De ervaren vermoeidheid en opmerkingen van de sporter na de training geven een subjectief beeld. Naast het gebruik van TrainingPeaks heeft Rainbow Training Systems software ontwikkeld om wedstrijden te analyseren en daarbij duidelijk te krijgen hoe een wedstrijd beïnvloed kan worden in het voordeel van de sporter. 

Neem contact met ons op om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.